TEFAL PURELY & SIMPLY

PURELY & SIMPLY Филтрирана вода, пречистена пара. Материята и ютията са защитени.
  • Гладене с лекота благодарение на мощната проникваща пара.

Реф. №: SV5030E0

Purely and Simply, филтрирана вода, пречистена пара!

С голям резервоар за вода, ютия Tefal Purely and Simply ви дава възможност да гладите до 4 пъти по-дълго*. Със своя пречистващ анти-варовиков филтър парата е пречистена от варовикови частици удължавайки живота на уреда.

Бързо и удобно гладене:

  • Бързо загряване: готовност за 2 мин
  • 1,2 л воден резервоар за продължително гладене
  • Изходяща пара: изстрелва до 100 г/мин

Притежава умни функции:

  • Керамична плоча: гладене с лекота на всички видове материи.
  • Анти-варовиков пречистващ филтър, който филтрира водата от варовикови частици удължавайки живота на уреда.
  • Лесен и бърз достъп до пречистващия филтър за безпроблемна поддръжка.
  • Отделение за съхранение на захранващия кабел за лесно и безопасно пренасяне и съхранение.

* В сравнение със парни ютии с капацитет на водния резервоар 300 мл.

Най-важното
Функции
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПАРАТА И МОЩНОСТТА
Мощност 2200  
Променлива пара 100  g/min
Парен удар No  g/min
Вертикална пара    
Настройка на парата и температурата Ръчна настройка  
Време за загряване 2  min
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЧАТА
Технология на плочата Керамика  
Плъзгаемост ***  
Издръжливост на плочата / устойчивост на надраскване ***  
Постоянно подаване на пара Връх, странична и вътрешна част  
УДОБЕН ЗА УПОТРЕБА
Удобна дръжка    
Антикапкова система НE  
Еко функция    
Дължина на захранващия кабел 1.7  m
Вместимост на резервоара за вода (L) 1.2  L
Воден резервоар Фиксиран  
Възможност за постоянно доливане на вода    
Отделение за съхранение на кабела Маркуч за пара  
ДЪЛГОТРАЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Антиваровикова система Касетка  
Напомняне за премахване на накип    
ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цветове Син  
Инструкции и ръководство
Често задавани въпроси
Изберете дъска с регулируема височина, за да я настроите според тялото си. Трябва да е стабилна и здрава, за да можете да поставите ютията върху нея.
Дъската трябва да е перфорирана, за да може парата да преминава през влакната в плата и да го омекотява за по-лесно гладене. Повърхността на дъската за гладене трябва и да е подходяща за пропускане на потока пара през нея.
Тази функция Ви дава възможност да гладите тъкани на място или върху закачалка.
За да направите това поставете бутона за температура в максимална позиция.
• Поставете дрехата на закачалка и нежно придърпайте тъканта с една ръка.
• Натиснете бутона за пара няколко пъти движете ютията отгоре надолу.
Тъй като парата е много гореща, тя омекотява нишките и премахва гънките.
Забележка: Никога не използвайте функцията за вертикална пара върху облечена дреха.
За да избегнете повреда на плочата, спазвайте тези съвети:
• Винаги поставяйте ютията на поставката й или на основата ѝ (в зависимост от модела),
• Избягвайте да гладите върху абразивни елементи (копчета, ципове и др.),
• Никога не почиствайте плочата на ютията си с абразивни или метални гъби.
Лъскави петна могат да се появят по някои платове, особено тъмни. Препоръчваме да гладите тъмни дрехи от опаковата страна и като използвате правилната температура.
Ако гладите дрехи от смесени тъкани, настройте температурата за най-чувствителната тъкан.
Важно! На ютията е нужно повече време да изстине, отколкото да се нагрее. Препоръчваме да започнете с материи, които се гладят на ниска температура.
Касетата "anti-calc" (против котлен камък) вече не работи. Сменете касетата и след това натиснете бутона за зануляване и го задръжте в продължение на поне 3 секунди. След това натиснете и задръжте бутона за пара за 2 до 3 минути, като сте насочили ютията встрани от дрехите, за да заредите помпата.
Парата е повече или по-малко в зависимост от настройката на температурата на ютията. Препоръчваме да използвате пара от време на време, в случай че зададената температура на ютията е на ниска настройка, в противен случай по прането може да се появят капки вода.
Плоча тип „Durillium“:
Почиствайте редовно плочата с влажна, неметална гъба. За по-лесно, непричиняващо ръжда почистване на плочата на Вашата ютия използвайте влажна гъба върху плочата докато е все още топла.
Ако почистването на замърсявания е проблем, използвайте стик, който е направен специално за почистване на плочи тип „Durillium“.
– Плоча от неръждаема стомана:
Почистете плочата на Вашата ютия, когато е изстинала, с влажна кърпа или неабразивна гъба.
– Самопочистваща се плоча:
Препоръчва се да използвате мека влажна кърпа върху топла плоча, за да не повредите повърхността.
Предупреждение: Използването на препарат за почистване на ютии ще повреди самопочистващото покритие на ютията.
Трябва да смените касетата, когато индикаторът "anti-calc" (против котлен камък) започне да мига.
Преди почистване се уверете, че уредът е изключен и че плочата на ютията и плочата за поставяне са студени.
Не използвайте какъвто и да било почистващ препарат или продукт за премахване на котлен камък за почистване на плочата или основния корпус. Никога не поставяйте ютията или нейния основен корпус под течаща вода.

• Почистване на основния корпус:
Почиствайте от време на време пластмасовите части с леко влажна мека кърпа.

• Почистване на колектора за котлен камък:
Изчакайте, докато уредът остане изключен за поне 1 час.
Отстранете колектора за котлен камък, като повдигнете и завъртите перката на четвърт оборот.
Изплакнете колектора за котлен камък под чешмата и го поставете обратно в ютията.

• Самопочистване на плочата (в зависимост от модела):
Когато индикаторът за функцията против котлен камък мига, изпълнете стъпките, описани в този видеоклип.
Това е нормално. Вашата ютия произвежда много пара; тя се кондензира върху дъската. Някои капки вода могат да се появят под дъската за гладене и да паднат на пода.
• Използвате химически продукти за премахване на котлен камък или добавки във водата. Никога не трябва да сипвате подобни продукти във водния резервоар. В такъв случай се свържете с одобрен сервизен център.
• Прането Ви не се е изплакнало достатъчно или гладите нова дреха, преди да я измиете. Уверете се, че сте изплакнали добре дрехите си, за да се отстранят остатъците от сапун или от химикали от новите дрехи, които биха могли да залепнат за ютията.
• Ютията е прекалено гореща, вижте препоръките относно настройките за температурен контрол в ръководството за продукта.
• Използвате препарат за колосване. Напръсквайте препарата за колосване само от задната страна на плата, който ще гладите.
Някои перални нишестета и синтетични фибри може да залепнат по повърхността на ютията. Моля, почистете повърхността.
Вътрешните части може да издават метални звуци, когато температурата се променя. В това няма нищо нередно.
След като се уверите, че сте спазили инструкциите за стартирането му от книжката с Инструкциите за употреба, проверете дали електрическият Ви контакт работи като включите друг уред. Ако все още уредът не работи, не опитвайте да го разглобите или поправите сами, а го отнесете в оторизиран сервизен център.
Не използвайте уреда. За да избегнете каквато и да било опасност, сменете кабела в одобрен ремонтен център.
• Ако тъкмо сте напълнили резервоара и сте сменили касетата "anti-calc" (против котлен камък) или тъкмо сте започнали да използвате устройството ==> Насочете ютията встрани от дрехите и натиснете и задръжте бутона за пара в продължение на 2 до 3 минути, за да заредите помпата.
• Ако касетата "anti-calc" (против котлен камък) не е поставена или е погрешно поставена ==> Уверете се, че касетата "anti-calc" е правилно поставена в отделението си и че приляга плътно.
• Ако при избраната температура не може да се създаде пара ==> Завъртете термостата към зоната за пара (••• или до обозначението MAX).
• Ако водният резервоар е празен ==> Напълнете резервоара.
• Ако използвате функцията за пара за първи път или ако не сте я използвали отдавна ==> Натиснете бутона за пара на дъската за гладене, докато ютията не произведе пара.
• Ако настройката не е правилна (1 точка/2 точки) и плочата не е достатъчно гореща, за да произведе пара ==> Настройте ютията на 3 (••• или MAX) и изчакайте, докато светлинният индикатор на термостата не изгасне, преди да натиснете отново бутона за пара.
Уредът е повреден. Спрете да използвате ютията с парогенератор и се свържете с одобрен сервизен център.
Не сте натиснали бутона за зануляване.
Натиснете бутона, докато индикаторът не спре да мина, след което натиснете и задръжте бутона за пара за 2 до 3 минути, като сте насочили ютията встрани от дрехите, за да заредите помпата.
Ако проблемът не изчезне, се свържете с одобрен сервизен център.
Дъската за гладене е напоена с вода, тъй като не е предназначена за използване с ютия, която е оборудвана с изключително голям резервоар.
Препоръчваме да използвате дъска за гладене, която е изработена от стоманена мрежа или която има отвори.
Не. Нормално е да има шум или вибрация, когато се активира парата. Използването на парата задейства функционирането на електрическа помпа.
При зададена ниска температура на парата (в зависимост от модела, ако температурата може да се регулира) използвайте пара от време на време.
Температурата на ютията ви е зададена на твърде ниска степен и това не ви позволява да имате пара.
Да, съвсем нормално е. Потокът на водата позволява почистването на вътрешността на плочата.
Трябва да изпълните операцията за самопочистване на плочата. Вижте глава „Поддръжка и почистване”, „Как да отстраня котления камък от парогенератора?”
Да, съвсем нормално е. Операцията за самопочистване задейства електрическата помпа.
Не. Двата кабела са изолирани поотделно; обезопасени са и са щателно проверени. И все пак, ако забележите, че кабелът е повреден, дайте го за ремонт в одобрен ремонтен център.
Тази система предотвратява запушване на плочата. Нейното активно покритие отстранява влакната и замърсяванията, които често залепват върху плочата и водят до намаляване на плъзгането.
Уредът е направен от материали, които могат да бъдат регенерирани или рециклирани. Можете да оставите уреда в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.
Моля, отидете на раздел „Аксесоари“ на интернет страницата, за да намерите лесно всичко необходимо за Вашия продукт.
Открийте по-подробна информация в раздел Гаранция на тази интернет страница.