Общи условия за продажба

Преамбюл

Приложими от 22/02/2023

Информация за контакт с Обслужване на клиенти

Телефонен номер: 0700 10 330 (на цената на един градски разговор или според тарифния план  на вашия оператор). От понеделник до петък: 09:00 - 18:00

Електронна поща: contact-bg@tefal.com

За контакт: https://tefal.bg/contact-form

Настоящите Общи условия за продажба (наричани по-долу "ОУП") се прилагат между дружеството SEB INTERNATIONAL SERVICES (наричано по-долу "Дружеството"), регистрирано в търговския регистър на Везул под номер 399 014 216, със седалище на адрес rue des Chars à Faucogney et La Mer (Haute-Saône), и физически лица, които не са търговци и желаят да закупят (наричани по-долу "Клиент") продукт(и) или услуга(и) (наричани по-долу "Артикули") в онлайн магазина: https://www.tefal.bg наричан по-долу "Уебсайт").

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Не приемаме поръчки, направени от дружества, юридически лица с нестопанска цел, независими контрагенти или друг вид юридически лица.

За да направи покупка от Уебсайта, Клиентът трябва да е навършил 18 години.

Всички поръчки, направени чрез Уебсайта, се подчиняват на настоящите ОУП. Страните се съгласяват, че отношенията им се уреждат изключително от настоящите ОУП, като се изключва приложението на всякакви други условия.

Дружеството си запазва правото да променя тези ОУП по всяко време. ОУП в сила към датата, на която Клиентът прави своята поръчка, се прилагат към договора, който се сключва между Дружеството и Клиента.

Важно е Клиентът да се запознае с настоящите ОУП, преди да направи поръчка чрез Уебсайта. Дружеството препоръчва на Клиента да съхранява настоящите ОУП на траен носител, като ги разпечата физически или ги запази в електронен вид в личните си файлове.

Настоящите ОУП определят реда и условията за продажбите между Дружеството и Клиента, включително процеса на поръчка, процеса на плащане, доставката на артикулите, както и всички права, които Клиентът може да има за прекартяване на договора.

1.ПОРЪЧКА

ПОРЪЧВАЙКИ АРТИКУЛ(И) КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДА СЕ ОБВЪРЖЕ И ДА ПРИЕМЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Дружеството продава изключително на физически лица, които не са търговци, и в обичайните количества за търговия на дребно.

Клиентът има възможност да направи онлайн поръчка за всеки артикул, обявен като наличен за продажба на Уебсайта. За да направи поръчка, Клиентът трябва да влезе в профила си със своето потребителско име (имейл адрес) и парола, ако вече има профил, или да създаде профил, в случай на първа поръчка, или да поръча като гост.

В случай на създаване на клиентски профил с лично потребителско име и парола, клиентът трябва да се погрижи да защити паролата и да не я разкрива на никого. Всеки клиент носи лично отговорност за всички покупки, направени с неговото потребителско име и парола.

След като избере и добави желания(те) артикул(и) в кошницата, Клиентът може да провери съдържанието на поръчката, да избере начин на плащане и доставка, както и да провери и потвърди поръчката.

След като Клиентът подаде своята поръчка, Дружеството ще изпрати имейл на Клиента, за да потвърди получаването на поръчката ("Потвърждение на поръчката").  Този имейл за потвърждение на поръчката не представлява  приемане на поръчката, а само потвърждение, че тя е получена.

Дружеството се задължава да изпълни поръчките, получени чрез Уебсайта, в зависимост от наличността на артикулите. Ако поръчаните артикули не са налични, Дружеството се задължава да уведоми за това съответните Клиенти.

В някои случаи даден артикул може да се окаже изчерпан след потвърждаване на поръчката и плащане от страна на Клиента. В този случай Дружеството уведомява Клиента възможно най-скоро и възстановява платената от Клиента сума в рамките на максимум четиринадесет (14) дни от датата на това уведомление.

2.ПОРЪЧКА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ АРТИКУЛИ

Някои артикули, обявени за продажба на Уебсайта, могат да бъдат персонализирани. Когато това е възможно, Клиентите могат да изберат и изпратят съобщение и/или изображение по свой избор, за да персонализират гореспоменатия артикул. Дружеството ще приеме повечето искания за персонализиране, но не може да приеме искания, които биха могли да нарушат обществения ред, морала, етиката или правата на трети страни.

По-специално, Клиентите гарантират на Дружеството, че разполагат с всички необходими разрешения и права (в частност права на индустриална и интелектуална собственост, като например права върху търговски марки и авторски права) за изображенията и съдържанието, които желаят да бъдат приложени към артикула(ите).

Освен това Клиентите предоставят на Дружеството и на неговите евентуални партньори правата за възпроизвеждане на изображенията и съдържанието, които желаят да бъдат приложени към артикула(ите), представяне, промяна и съхранение на всички съществуващи или бъдещи носители и в целия свят за срока, необходим за създаването на персонализирания артикул.

Дружеството не носи никаква отговорност свързана, пряко или непряко, с персонализираните артикули поради пряко или непряко възпроизведеното съдържание.

В случай на претенции, предявени срещу Дружеството, в които се твърди, че персонализирането на даден артикул е нарушило права на трети лица, Клиентът носи отговорност пред Дружеството за разходите, таксите, разноските и вредите, понесени от Дружеството в резултат на всяко предполагаемо нарушение.

Дружеството няма задължение да съхранява данните, предоставени за целите на изготвянето на персонализираните артикули, и не носи отговорност за това.

Клиентът е информиран, че персонализирането може да се различава в зависимост от материала, без обаче да се оспорва качеството на услугата, предоставяна от Дружеството.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ АРТИКУЛИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА КЛИЕНТА.

3.ЦЕНИ

Всички цени са изразени в български лева, с включени данъци. Те включват ДДС по приложимата ставка към датата на поръчката. Тези цени, обаче, не включват разходите за доставка или таксите за използване на наложен платеж.

Цените са фиксирани към момента на подаване на поръчката и зависят от наличността на продуктите. Ако бъдат въведени, увеличени или намалени един или повече данъци или такси, като например вноски за опазване на околната среда, тази промяна може да бъде отразена в продажната цена на Продуктите на Уебсайта и в документите за продажба.

Дружеството си запазва правото да променя цените си по всяко време, но цената, фактурирана на Клиента, ще бъде цената, която е в сила в момента на потвърждаване на поръчката на Клиента.

4.МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Плащане с банкови карти

Покупките трябва да се платят онлайн при подаване на поръчката.

Плащането може да се извърши със следните банкови карти: Master Card, Visa.

При плащане с банкова карта, осъществено към момента на поръчка, не се начислява допълнителна такса за обработка на плащането.

Плащане чрез Apple Pay

Приема се плащане чрез Вашия Apple Pay акаунт.

Плащане чрез промоционален код

Плащане с наложен платеж [наричано "НП"]

Плащането с Наложен платеж позволява на Клиента да плати покупките при получаване на доставката. В това число влизат и плащанията, които се правят чрез банкова карта по ПОС терминал на куриера, който доставя пратката.

 

5.ДОСТАВКА

5.1 Начини на доставка

Поръчките, направени чрез Уебсайта, се доставят в България само на адреса, предоставен от Клиента, и в съответствие с избраната опция за доставка.

Клиентът се задължава да съобщи цялата информация, свързана с доставката (място, получател и т.н.), при подаване на поръчката. В случай на грешка в обозначаването на данните за контакт с получателя или друга информация, Дружеството не може да носи отговорност за невъзможност да достави поръчаните Артикули, когато първоначалната информация за доставка, предоставена от Клиента, е била неточна.

Доставките се извършват в рамките на 3 до 5 дни от датата на подготовка на пакета на Клиента и изпращане.

При поръчка на персонализирани артикули, времето за изработка на такива персонализирани артикули ще бъде добавено към времето за доставка в зависимост от избраната опция за доставка.

Дружеството се задължава да доставя поръчките в рамките на максимален срок от тридесет (30) дни от потвърждаването на поръчката. Ако доставката не бъде извършена в рамките на този срок, Клиентът може да анулира поръчката си в отдел "Обслужване на клиенти" на посочения в началото на този документ контакт и да получи възстановяване на платените суми.

Ако Клиентът не е на разположение при опит за доставка, куриерът оставя бележка с инструкции или се свързва с Клиента по друг начин, за организиране на допълнителна доставка или събиране.

Клиентът е длъжен да провери състоянието на пакета и неговото съдържание при получаването му.

Ако пакетът е повреден при доставката, Клиентът трябва да откаже доставката и в товарителницата трябва да бъде записано следното изявление: "отказ поради лошо състояние", както и датата на получаване и подписа на Клиента. Клиентът трябва също така да се свърже с отдел "Обслужване на клиенти", като използва информацията, посочена в началото на този документ.

Ако проблемът, засягащ доставката, е забелязан след приключване на доставката, Клиентът трябва да се свърже с отдел "Обслужване на клиенти", който ще го инструктира за процедурата, която трябва да следва.

5.2 Разходи за доставка:

Разходите за доставка зависят от избраната опция за доставка. Те ще бъдат посочени на Клиента преди валидирането на поръчката.

5.3 Наложен платеж

Когато изберете опцията "Наложен платеж", ще бъде начислена такса в размер на 2 лв. с ДДС за всяка поръчка, която се добавя към Цената на доставката и се събира от куриера при доставяне до адреса, посочен от Клиента.

РАЗХОДИТЕ ПО ДОСТАВКАТА и ТАКСИТЕ ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ще бъдат фактурирани заедно на един и същ ред във фактурата под техническата референция "FREIGHT"/ “ДОСТАВКА“.

6. ГАРАНЦИЯ

6.1.Гаранция (с изключение на Ремонтен Пакет)

Търговска гаранция

Условията на търговската гаранция за Артикулите можете да намерите в раздел "Гаранция" https://tefal.bg/гаранция на Уебсайта. Нищо в търговската гаранция или в настоящите ОУП не засяга законовите права на Клиента.

ЗАКОНОВИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Освен условията на търговската гаранция, Дружеството остава обвързано със законовата гаранция за съответствие, посочена в член  31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, която позволява на всеки потребител да:

 • да се възползва от период от две (2) години от доставката на стоките, за да предприеме правни действия;
 • да избере между ремонт или замяна на стоките, при спазване на условията за разходите, предвидени в член 33, ал. 2 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
 • да бъде освободен от задължението да представи доказателство за наличието на съответствие на стоките в рамките на една (1) година след доставката на стоките, с изключение на стоките втора употреба, продавани на публичен търг.

Дружеството е обвързано и със законовата гаранция, свързана със скрити дефекти на продавания продукт, в съответствие с условията, предвидени в членове 33-38 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, което позволява на клиента да избере между разваляне на договора за продажба или намаляване на продажната цена в съответствие с член 33, ал. 4-6 и чл. 35-36 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

7.ВРЪЩАНЕ НА АРТИКУЛИ

7.1 Право на отказ

Клиентът има право да се откаже от покупката на Артикул, закупен от Уебсайта, без да посочва причина. Ако Клиентът желае да се откаже от покупката, искането трябва да бъде направено:

 • или по телефона: 0700 10 330 (на цената на един градски разговор или според тарифния план  на вашия оператор). От понеделник до петък: 09:00 - 18:00
 • или чрез онлайн формуляр https://tefal.bg/contact-form

в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на получаване на артикула. Ако срокът изтече в събота, неделя или официален празник, той се удължава до следващия работен ден.

Когато Клиентът е закупил няколко Артикула, които са били доставени поотделно или на партиди, правото на отказ изтича четиринадесет (14) дни след доставката на последния Артикул или последната партида.

Искането трябва да включва следната информация:   

Информация за контакт с клиента: име, адрес, телефонен номер

Дата на искането за анулиране: ДД/ММ/ГГГГ

Искането е адресирано до: До Groupe SEB Bulgaria, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1680, бул. България № 58, ет. 9, офис С-9-30

С настоящото Ви уведомявам, че желая да анулирам покупката на:

Артикула(ите) (посочете наименованието, изписано във фактурата):

Поръчан на:

по номер на поръчката:

Получен на:

При упражняване на правото си на отказ от договора Клиентите могат да използват и стандартния формуляр, представен в Приложение № 1 към тези ОУП.

Предупреждение за потребителите, които са закупили с опция за Наложен платеж:

Ако сте избрали метод на плащане с Наложен платеж, моля, свържете се с отдел Обслужване на клиенти, ако желаете да се откажете от покупката си.

Обслужване на клиенти ще посочат процедурата за връщане, ще предоставят етикет за връщане и ще съберат необходимата банкова информация, за да възстановят цената на Продукта, след като го получим.

* * *

След получаване на искането за отказ отдел Обслужване на клиенти ще посочи на Клиента процедурата, която трябва да следва, и незабавно ще предостави на Клиента потвърждение за получаване на искането за отказ на траен носител.

Продуктът трябва да бъде изпратен в цялост и в оригиналната си опаковка (аксесоари, инструкции, кабели и др.) за сметка на Дружеството на следния адрес Econt HUB Букурещ - основен HUB за SEB Group

077125 Магуреле Илфов

str. Atomistilor 70-72, Hala 2

HUB EcontForYou Srl

в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на изпращане по пощата (пощенското клеймо служи като доказателство) или от електронното писмо, с което Дружеството е информирано за отказа.

Моля, имайте предвид, че :

- ако сте платили продукта си онлайн, пратката ви ще включва безплатен етикет за връщане

- ако сте платили с "Наложен платеж", трябва да се свържете с нашата служба за обслужване на клиенти, която ще ви изпрати по имейл безплатен етикет за връщане.

В някои случаи Дружеството може да инструктира Клиента да върне Артикулите на друг адрес. Клиентът трябва винаги да връща Артикулите на адреса, посочен от отдел Обслужване на клиенти.

След получаване на върнатия артикул, вече получените плащания ще бъдат възстановени на Клиента (възстановяването не включва разходите за доставка на Артикулите и/или такси за плащане с наложен платеж.). За всички върнати непълни, повредени или използвани повече от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и доброто им функциониране Дружеството ще възстанови на потребителя намалена цена на стоката.

Дружеството ще възстанови разходите на Клиента, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента за първоначалната транзакция, освен ако Клиентът изрично не се съгласи, че Дружеството може да използва друго платежно средство и доколкото това възстановяване не води до разходи за Клиента.

Моля, обърнете внимание, че Дружеството не може да възстанови на Клиента сумата, използвайки същото платежно средство, в случай че Клиентът е избрал метод на плащане с наложен платеж. В такъв случай отделът Обслужване на клиенти ще събере банкова информация от Клиента, за да пристъпи към възстановяване на сумата.

Възстановяването на сумата на Клиента ще бъде извършено в рамките на 14 дни от деня, в който Дружеството получи Артикулите обратно в склада си в Словакия или до друг адрес, посочен от Дружеството или от деня, в който Клиентът представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

7.3 Липса на право на отказ за персонализирани артикули

В съответствие с действащите разпоредби правото на отказ не може да бъде упражнено по отношение на персонализирани артикули, които са били ясно персонализирани или произведени в съответствие със спецификациите на Клиента.

7.4 Други причини за връщане

Ако Клиентът има някакви оплаквания или проблеми с даден артикул, той трябва да се свърже с отдел Обслужване на клиенти.

Ако даден Артикул не съответства на договора, той може да бъде поправен, заменен или стойността му да бъде възстановена в съответствие със законовите права, описани по-горе.

След свързване с отдел Обслужване на клиенти, дефектният Артикул трябва да бъде върнат с придружаващите го документи на адрес: Econt HUB Букурещ - основен HUB за SEB Group

077125 Магуреле Илфов

str. Atomistilor 70-72, Hala 2

HUB EcontForYou Srl

 

 

 

8.НАЛИЧНОСТИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Наличностите на резервни части, необходими за използването на Артикулите, е посочено на Уебсайта.

9.ОТГОВОРНОСТ

Настоящите ОУП определят всички задължения и отговорности на Дружеството във връзка с предоставянето на Артикулите. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, Дружеството няма да приеме всякакви гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, както и всякакви условия или положения, различни от изрично посочените в настоящите ОУП.

По-конкретно, Дружеството не следва да носи отговорност за факта, че Артикулите съответстват или не на предназначението, търсено от Клиентите, освен ако Клиентите са информирали Дружеството за такова предназначение и Дружеството го е приело.

Дружеството не може да бъде държано отговорно в случаите, когато неизпълнението на задълженията му се дължи на непредвидими и невъзможни за преодоляване обстоятелства, причинени от трети лица, или на събития, които са извън разумния контрол на Дружеството.

Също така, с настоящото Дружеството не носи отговорност за неудобства или вреди, свързани с използването на интернет мрежата, като например срив на услугата, външно проникване, наличие на компютърни вируси или загуба на съдържание или материали, изтеглени чрез Уебсайта.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството ще използва личните данни на Клиента, както е посочено в Политиката за лични данни на Дружеството https://legal.groupeseb.com/Core/BG/bg/ML.html

Дружеството прилага разумни средства, за да съхрани по сигурен начин данните за поръчките и плащанията, но Дружеството не може да носи отговорност за загуби, които клиентите може да претърпят, ако трети лица получат неоторизиран достъп до данните, които са предоставили чрез достъп или поръчка през уебсайта.

11.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

За повече подробности, моля, вижте раздел Интелектуална собственост в Общите условия за ползване на Дружеството.

12.РАЗДЕЛНОСТ:

Настоящите ОУП представляват цялостното споразумение между Страните. Невъзможността на някоя от страните да упражни дадени права не води до отказ от това право.

В случай че някоя от разпоредбите на настоящите ОУП бъде призната за недействителна, незаконосъобразна или неприложима поради промяна в законодателството, регулаторната уредба или съдебно решение, тази разпоредба се прилага в пълната степен, позволена от приложимото законодателство, като валидността, законността и приложимостта на останалите разпоредби не се засягат или нарушават по никакъв начин.

Ако Дружеството не настоява незабавно Клиентът да спазва настоящите ОУП или ако Дружеството забави предприемането на мерки срещу Клиента във връзка с каквото и да е нарушение, всяко забавяне няма да попречи на Дружеството да предприеме мерки срещу Клиента в по-късен момент.

Този договор е сключен между Дружеството и Клиента. Никое друго лице няма право да прилага което и да е от неговите условия. Нито една от страните няма да има нужда да получи съгласието на друго лице, за да прекрати договора или да направи промени в настоящите ОУП.

13.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Настоящите ОУП се прилагат, докато Артикулите и Услугите са достъпни на Уебсайта.

14.ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТНА ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите ОУП се уреждат от българското законодателство и Клиентът може да заведе дело във връзка с Артикулите в компетентните български съдилища.

В случай на възникване на спор във връзка с настоящите ОУП, Страните ще се опитат да го разрешат по взаимно съгласие, преди да предприемат правни действия.

Клиентът може също така да се обърне към процедури за извънсъдебно разрешаване на спорове с помощта на органи за алтернативно разрешаване на спорове. Общите помирителни комисии са компетентни за спорове, свързани с покупката на стоки от онлайн магазини https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya.

Клиентът може също така да посети Европейската платформа за разрешаване на потребителски спорове, въведена от Европейската комисия, на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers.odr/.

По искове на и срещу потребител компетентни са съдилищата по настоящия адрес на потребителя.

15.УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (да се приеме на местно ниво)

Дружеството информира Клиентите, че някои вещества, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, могат да имат потенциално вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Поради тази причина Клиентите трябва да изхвърлят своето използвано електрическо и електронно оборудване в специално предназначен за целта събирателен пункт. Клиентът трябва да се обърне към местния център за рециклиране за повече информация.

Този символ върху изделието означава, че то е електрическо или електронно устройство, което трябва да се рециклира, когато вече не се използва.

 

Image result for poubelle barrée"

Електрическо и електронно оборудване в края на жизнения цикъл, остаряло или вече неработещо, не трябва да се изхвърля в общите отпадъци, а трябва да се изхвърля в подходящи съоръжения за рециклиране.

Тези правила имат за цел да ограничат разхищението на суровини и да защитят околната среда и човешкото здраве, като се избегне разпръскването в природата на вещества, съдържащи се в някои устройства.

Съответно, когато Клиентът купува артикул от Уебсайта, той участва във финансирането на събирането, повторната употреба и рециклирането на стари електрически артикули, като заплаща екоучастие WEEE/ОЕЕО (отпадъци от електрическо или електронно оборудване). Това екоучастие е вноска, включена в цената на продуктите, която се предоставя изцяло на екоорганизации, одобрени от публичните органи да управляват сектора за събиране и рециклиране на ОЕЕО. Размерът на екоучастието се изчислява от екоорганизациите и варира в зависимост от устройствата и методите на обработка.

Поради тази причина на клиентите се препоръчва да предават всички стари продукти в предвидените за тази цел пунктове за събиране.

Батерията(ите), ако има такава(и) в продукта, трябва да бъде(ат) извадена(и) от продукта и да бъде(ат) предадена(и) отделно в специалните пунктове за събиране.

Освен това Дружеството се задължава да приема обратно безплатно всички стари продукти на Клиента, закупени онлайн.

При закупуване на нов Артикул, Клиентът може да върне безплатно използвания Артикул на Дружеството за рециклиране.

За тази цел Клиентът трябва да се свърже с Дружеството в рамките на 4 дни след покупката чрез формуляра за контакт https://tefal.bg/contact-form

Моля, обърнете внимание: върнатите артикули трябва да бъдат надеждно опаковани, преди да бъдат върнати на Дружеството.

След получаване на искането на Клиента по имейл, Дружеството ще издаде предплатен етикет за връщане, който ще бъде изпратен на Клиента по имейл, за да позволи безплатно връщане на нежеланите артикули.

Приложение № 1 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 • До Groupe SEB Bulgaria, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1680, бул. България № 58, ет. 9, офис С-9-30
 • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
 • Поръчано на*/получено на*:
 • Име на потребителя/ите:
 • Адрес на потребителя/ите:
 • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):
 • Дата:

___________

* Ненужното се зачертава.