Най-важното
  • default

Рецепти
Инструкции и ръководство
Често задавани въпроси
Погрижете се тавата за оттичане да е винаги пълна с вода (в зависимост от модела). Това позволява всички оттичащи се сокове и мазнини да бъдат поети от водата, като така се предотвратяват пушекът и възпламеняването на мазнините.
При използването на уреда за пръв път ще забележите лек дим. Това е нормално и няма да продължи дълго. В случай че продължава да се появява дим, уверете се, че грил-плочата е почистена правилно.
Не, никога не използвайте фолио с уреда – готвене в стил „опакован с фолио пакет“ не се допуска.
Водата, която добавяте за процеса на готвене, ще създаде хладна зона под повърхността за готвене и в нея ще се отделят и задържат всички мазнини, като се предотвратява тяхното изгаряне върху горещата повърхност и причиняването на дим или възпламеняване.
Използвайте само дървени или пластмасови прибори, или прибори от термо-пластмаса. Метални прибори могат да повредят незалепващото покритие при контакт с грила.
Продуктите могат да бъдат напълно разглобени за лесно почистване. Скарата, грил-плочата, както и водният резервоар могат да се почистват в съдомиялна машина. Корпусът на грила трябва да се забърсва след всяка употреба. Никога не потапяйте във вода.
След употреба изключете напълно Вашето барбекю и изчакайте докато изцяло се охлади, преди да го почистите. Решетките, дръжката и основата могат да се забърсват с гъба и измиващ препарат.
Нагревателният реотан не се почиства. Ако той е наистина замърсен, изчакайте докато се охлади и забършете със суха кърпа.
Ако се намирате на ветровито място, повърхността за готвене може да се охлади и печенето да отнеме повече време.
След като се уверите, че сте спазили инструкциите за стартирането му от книжката с Инструкциите за употреба, проверете дали електрическият Ви контакт работи като включите друг уред. Ако все още уредът не работи, не опитвайте да го разглобите или поправите сами, а го отнесете в оторизиран сервизен център.
Не използвайте уреда. За да избегнете каквато и да било опасност, сменете кабелатв оторизиран сервизен център.
Уредът е направен от материали, които могат да бъдат регенерирани или рециклирани. Можете да оставите уреда в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.
Моля, отидете на раздел „Аксесоари“ на интернет страницата, за да намерите лесно всичко необходимо за Вашия продукт.
Открийте по-подробна информация в раздел Гаранция на тази интернет страница.