Ако имате нужда от аксесоари или консумативи за вашия продукт Tefal,

моля свържете се с най-близкия сервизен център или с центъра за обслужване на клиенти