img-mentions_legales.jpg

Правни условия

Редакторът на този уеб сайт („Уеб сайтът“) е:

SEB DEVELOPPEMENT, a Société par Actions Simplifiées по френските закони с акционерски капитал от 3 000 000 евро и регистриран офис на 4 Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, регистриран под номер B 016 950 842 RCS Lyon – телефон 0033 4 72 18 18 18, факс 0033 4 72 18 16 55

Главният редактор („Directeur de publication“) на този уеб сайт е:

Gilles PELISSIER

Доставчикът на хостинг за този уеб сайт е:

EOLAS, a Société à Responsabilité Limitée по френските закони с акционерски капитал от 228 988 евро и регистриран офис на 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, регистриран под номер B 382 198 794 RCS Grenoble – телефон 04 76 44 50 50, факс 04 76 44 00 41

Основна информация относно този уеб сайт:

Този уеб сайт е собственост на SEB DEVELOPPEMENT с централен офис в BP 172, 69134 Ecully cedex, Франция.

SEB DEVELOPPEMENT е част от Groupe SEB. Groupe SEB означава всички пряко или непряко свързани с SEB SA, 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY компании – телефон 04 72 18 18 18, факс 04 72 18 16 55


Условия за ползване

1. Предисловие

Преди да влезете в уеб сайта, прочетете внимателно тези Условия за ползване, описващи общите приложими договорни условия за използването на уеб сайта, достъпни на Правни условия..

2. Приемане на Условията за ползване

Като влизате и/или използвате този уеб сайт, Вие потвърждавате, че приемате тези Условия за ползване и всички правила и условия в тях или които са били споменати там. Ако отричате всички или част от задълженията си или Условията за ползване или условията тук, моля не използвайте този уеб сайт.

3. Промени по уеб сайта и Условията за ползване

Възможно е от време на време да променяме без предупреждения всичко или част от уеб сайта и/или Условията за ползване. Вие трябва да ги прочитате и да проверявате редовно Условията за ползване и всякакви други споменати условия, за да бъдете постоянно информирани за условията, които са приложими за Вас.

Използването на този уеб сайт след направени промени по Условията за ползване или по самия уеб сайт означава приемане на тези промени.

4. Интелектуална собственост

Вие ясно осъзнавате, че ние имаме право на собственост върху всички компоненти на уеб сайта, включително, но не ограничено до, текст, снимки, илюстрации, видеоклипове, аудиофайлове, облик, структура, концепции, запазени марки, логота, технически и графични решения, бази данни, софтуер, изходен код, достъпни на уеб сайта и/или преминаващи през уеб сайта.

Всякакво възпроизвеждане, представяне, приспособяване, променяне, публикуване, предаване, изменение, смесване в друг уеб сайт, търговска и/или пълна или частична повторна употреба на уеб сайта или някой от елементите му, по каквито и да е начини и чрез какъвто и да е носител, е строго забранено.

Всяко неупълномощено използване на уеб сайта или неговото съдържание, разкритата в него информация ангажира правната отговорност на потребителя и съставлява нарушение, което се наказва съгласно членове L. 335-2 на френския кодекс за интелектуална собственост.

Същата забрана се прилага и за бази данни, ако има такива, които присъстват на уеб сайта, който се пази от разпоредбите на членове L. 341-1 и следващи френския кодекс за интелектуална собственост. Като такова, всяко възпроизвеждане или възстановяване ангажира отговорността на потребителя.

Този член не може да се смята за ограничаващ всякаква друга причина за действие срещу носещите отговорност за неупълномощена употреба на уеб сайта и неговото съдържание.

5. Отговорност и достъп до уеб сайта

Всички данни, информации и публикации, достъпни или свалени от уеб сайта, се предоставят за информационни цели и не са изчерпателни. Ние не гарантираме, че точността, пълнотата или акуратността на информацията на този уеб сайт са надеждни. Информацията на този уеб сайт може да съдържа технически неточности и/или типографски грешки. Тази информация може да бъде периодично променяна и промените ще бъдат внедрени в новите версии.

Ние не можем да гарантираме, че в този уеб сайт няма дефекти или грешки, или че те могат да бъдат поправени, или че уеб сайтът ще работи без прекъсване или повреда, или че е съвместим с всички видове техника.

Вие потвърждавате, че имате уменията, ресурсите и знанията, които са Ви необходими за използването на този уеб сайт. Вие потвърждавате също, че носите пълна отговорност за запазването и безопасността и интегритета на Вашите данни, Вашия хардуер и софтуер, когато осъществявате достъп до уеб сайта.

Ние или всички компании, които са свързани с GROUPE ESB, не носим правна отговорност за всякакви преки или непреки щети, произлизащи от употребата на уеб сайта, съдържанието на уеб сайта или всякакви други присъстващи елементи на хостващите сървъри на уеб сайта.

Ние запазваме правото си да променяме, прекратяваме, преустановяваме или прекъсваме по всяко време и без предупреждение, поради всякакви причини и по наше усмотрение, достъпа до целия уеб сайт или части от него, включително и без ограничение до, съдържанието, функционалността и часовете на достъп. Нашата правна отговорност не може да бъде потърсена по отношение на недостъпността на уеб сайта.

За коментари и предложения за уеб сайта, свържете се с нашия уебмастър.

6. Поверителност

Предоставените или събраните лични данни чрез този уеб сайт се използват само съгласно нашата Политика за поверителност и настоящите Условия за ползване и са обект на нашата Политика за поверителност, публикувана на уеб сайта.

7. Връзки към други уеб сайтове

The website provides access to other websites via hyperlinks. We are not manager of these sites and cannot control their content. Accordingly, we cannot in any way be held liable for the content of these websites, nor for any collection and transmission of personal data, installation of cookies or any other similar process, made ​

8. Защита на данните

Събраната информация на този уеб сайт е обект на обработването на данни от SEB DEVELOPPEMENT, който е регулатора за управление на данните. Съгласно френския закон за защита на данни („Loi Informatique et Libertés“) n ° 78-17 от 6 януари 1978 г., изменен от закон n° 2004-801 от 6 август 2004 г., този уеб сайт е обявен на френската власт за защита на данните (CNIL).

Всяко лице, чиито данни са събрани и обработени на уеб сайта, има право на достъп, корекция или изтриване на всякакви лични данни, свързани с него/нея, както и правото на възражения при основателни мотиви за начина на обработване на неговите/нейните данни. За да упражнявате тези свои права, Вие трябва да се свържете с нас на следния адрес:

TEFAL ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

TSA 92002
69134 Ecully Cedex
Телефон 09 74 50 47 74
Факс 04 37 59 10 20

Вие можете също да се свържете с центъра за обслужване на клиенти

9. Заслуги

Проектиране, създаване, координация и създаване на съдържание : agence-evolve.com